Oferta


3W zakresie działania firmy SPEKTRUM POLSKA Piotr Stankiewicz znajduje się w szczególności:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o Ustawę o Rachunkowości
  • Prowadzenie Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów
  • Występowanie o zwrot VAT naliczonego w Państwach UE
  • Prowadzenie kadr i płac. Rozliczenia z ZUS
  • Doradztwo w tzw. małej optymalizacji podatkowej
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych fundacji i stowarzyszeń (w tym OPP)
  • Prowadzenie rozliczeń dla kościelnych osób prawnych
  • Pomoc w opracowaniu budżetów projektów zadań publicznych, oraz ich rozliczanie i sprawozdawanie przez OPP/NGO