O nas


Fi7rma Spektrum Polska jest firmą założoną 1 września 2015 roku. Pomysł na jej otwarcie wynikł z chęci podzielenia się doświadczeniem zawodowym jej właściciela Piotra Stankiewicza, który włożył wiele energii na zdobywanie wiedzy na wielu stopniach edukacji począwszy od szkoły średniej handlowej jak i na dalszych etapach edukacji w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, a kończąc na magisterium na ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Ważnym etapem rozwoju kariery zawodowej właściciela firmy są lata pracy dla zagranicznych firm inwestujących w Polsce na samodzielnych stanowiskach pracy.

Równie ważne są też doświadczenia prowadzenia ksiąg podatkowych dla polskich drobnych przedsiębiorców.
Mimo zderegulowania zawodu księgowego, dla klientów firmy ważnym może być posiadanie imiennego certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów nr 44674/2010 z dnia 12/07/2010.